Ambassadeurs

mariaMaria van der Hoeven

Directeur Internationaal Energie Agentschap Parijs

Maria van der Hoeven (1949) is lid van het CDA en was namens die partij van 1974 tot 1991 lid van de gemeenteraad van Maastricht, de laatste jaren als fractievoorzitter. In 1991 werd ze parlementslid en in juli 2002 trad ze als eerste vrouwelijke minister van Onderwijs toe tot het Kabinet-Balkenende I. In de Kabinetten-Balkenende II en III vervulde ze dezelfde functie. In het Kabinet-Balkenende IV werd Van der Hoeven minister van Economische Zaken. In januari 2010 maakte ze bekend na afloop van de regeerperiode uit de politiek te stappen. Sinds 1 september 2011 is zij directeur van het Internationaal Energie Agentschap in Parijs.

‘Herinneringen aan vroeger geven dementerenden een gevoel van veiligheid en grip op het leven, waar zij het houvast in het heden dikwijls kwijt zijn. Dat is precies waar Stichting Geschiedenis Teruggehaald voor zorgt: het verleden centraal stellen in de interactie tussen dementerenden en hun omgeving. Op een manier die aanspreekt en daardoor succesvol is!’

heleenProf. Dr. Heleen M. Dupuis

Lid VVD-fractie Eerste Kamer

Heleen Dupuis (1945) is sinds 1999 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en sinds 2007 eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Voorheen was zij was hoogleraar medische ethiek in Leiden, voorzitter van de Ethische Adviesraad van Sanguin en vice-voorzitter van de Commissie medische ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. In de Eerste Kamer houdt Dupuis zich bezig met volksgezondheid, wetenschapsbeleid, hoger onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.

‘Ik vind het prima dat de Stichting Geschiedenis Teruggehaald probeert om voor dementerenden wegen te vinden om hun verleden enigszins te behouden. Het gaat hier om een vreselijke ziekte, waarbij toenemend geheugenverlies een van de dramatische symptomen is, die leidt tot paniek en onzekerheid. Daaraan iets concreets te doen is een heel goed idee.’

janJan Smits

Voorzitter KNMP hoofdbestuur

De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers in Nederland. Als voorzitter van de KNMP richt Smits zich op drie gebieden: de kwaliteit van de farmaceutische zorg, de samenwerking tussen apothekers onderling en met andere disciplines binnen de gezondheidszorg en de communicatie naar de leden, klanten en stakeholders. Eerder werkte Smits voor verschillende farmaceutische bedrijven, waar hij zich bezig hield met de nationale en internationale marketing van nieuwe geneesmiddelen en business services.

“Alzheimerpatiënten gebruiken vanwege hun leeftijd vaak een heel scala aan medicijnen. De apotheker is als geneesmiddelenexpert dan ook nauw betrokken bij de behandeling en helpt de patiënt, maar ook de verplegenden en verzorgenden, om het overzicht te bewaren van de verschillende medicijnen die de patiënt dagelijks gebruikt. Naast een zorgvuldig, op de persoon afgestemd medicijngebruik, is een Alzheimerpatiënt gebaat bij een gevoel aan veiligheid. De Stichting Geschiedenis Teruggehaald voorziet in die behoefte”.

philipProf. Dr. Philip Scheltens

Hoofd Alzheimercentrum VUmc

Professor Dr. Philip Scheltens is hoofd van het Alzheimercentrum VUmc en expert op het gebied van dementie en de ziekte van Alzheimer. Zijn onderzoek beslaat de pathofysiologie, diagnostiek, zorg en behandeling van dementie.

‘Ik draag het project van de Geschiedeniskrant een warm hart toe omdat het twee van mijn passies verenigt: geschiedenis en Alzheimer.’

chrisChris Groeneveld

Zelfstandig interimmanager en adviseur bij o.a. het Fonds voor Cultuurparticipatie

Chris Groeneveld is zelfstandig interim-manager en adviseur voor musea, archieven, bibliotheken en andere culturele instellingen die een breed publiek willen bereiken. Naast directeur van zijn bedrijf Cultuurmaatschappij is hij onder meer adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en voorzitter van Erfgoedpromotie Haarlem. Hij is een strategisch, resultaatgericht en creatief bestuurder en manager met een passie voor cultuur en publiek en gewend om als cultureel ondernemer te opereren in complexe politieke, beleidsmatige en financiële structuren.

“Historisch objecten of beelden roept bij iedereen weer andere vragen, herinneringen en verhalen op, dat is de rijkdom van de geschiedenis. Dit project maakt daarvan gebruik op een heel mooie en eigen manier, waardoor we vreugde en betekenis kunnen brengen in het leven van mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het is een uniek initiatief dat uw steun verdient.”