Home

homepage_2De stichting zet zich in voor het stimuleren van het contact tussen mensen met dementie en hun omgeving. Het doel is om deze mensen te blijven betrekken bij de samenleving. Dit wil zij bereiken door het ontwikkelen en produceren van een krant met verhalen uit het verleden die linken naar de actualiteit, toegesneden op de behoeften van de doelgroep: mensen met dementie en hun omgeving, familie, vrienden of verzorgers.

homepage_1Om de interactie tussen mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren wordt door de Stichting Geschiedenis Teruggehaald een speciale krant ontwikkeld, de Geschiedeniskrant. De krant voorziet mensen met dementie van verhalen uit de geschiedenis waarmee ze zich kunnen identificeren en is daarmee een goed hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen. Bij de ziekte van Alzheimer verdwijnen recente herinneringen het eerst. De oudste herinneringen blijven het langst bestaan en worden ook steeds levendiger. Over het verleden kan men dus langer goed meepraten. Dat geeft een gevoel van veiligheid: het verleden geeft grip op het leven wanneer men het houvast in het heden kwijt is.

Onderzoek doen naar de oorzaken van dementie is natuurlijk enorm belangrijk. Maar hoe helpen we alle mensen die in de tussentijd moeten leven in angst en onzekerheid doordat ze de wereld niet meer begrijpen? De Geschiedeniskrant is een beproefd middel om alle dementerenden wat meer houvast en zekerheid te geven in hun leven in de tijd dat we dementie nog niet kunnen voorkomen of genezen.

Het verleden geeft grip op het leven wanneer men het houvast in het heden kwijt is!

ANBI Status

Per 27 februari 2013 heeft de Belastingdienst de Stichting Geschiedenis Teruggehaald aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI erkende instelling is vrijgesteld van het betalen van successie- of schenkingsrecht. Particulieren en bedrijven kunnen giften aan een ANBI erkende instelling aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.